تبلیغات
بیمه ایران, بیمه مرکزی, نمایندگی بیمه ایران, بیمه عمر, بیمه مسئولیت مهدوری بیمه ایران - منابع آموزشی برای کارکنان بیمه ایران
بیمه ایران
تماس با ما
بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی

فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
bazdid atashsoozi.pdf464.11  کیلوبایت
بیمه های اتومبیل
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
Otomobeil.pdf978.71  کیلوبایت
فایل های آموزشی صوتی :

آیین نامه شماره 75 - تنظیم امور نمایندگی بیمه

فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
aeen nameh 75.pdf223.81  کیلوبایت
حقوق بیمه
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
HoghoogheBimeh.pdf369.26  کیلوبایت
بیمه های مسئولیت
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
Masouliat.pdf675.82  کیلوبایت
بیمه های مهندسی
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
Mohandesi.pdf564.58  کیلوبایت
بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
BarBari.pdf453.72  کیلوبایت
بیمه های آتش سوزی
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
AtashSozi.pdf2.09  مگابایت
اصول و کلیات بیمه
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
OssoleBimeh.pdf526.33  کیلوبایت
بیمه های اشخاص
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
Ashkhas.pdf576.84  کیلوبایت
مدیریت بازاریابی و فروش بیمه
فایل های آموزشی PDF :
 فایل های PDF
 
Bazaryabi.pdf1.33  مگابایت


 
  • بیمه ایران

  • بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت