تبلیغات
بیمه ایران, بیمه مرکزی, نمایندگی بیمه ایران, بیمه عمر, بیمه مسئولیت مهدوری بیمه ایران - حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل
بیمه ایران
تماس با ما

حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل

 
حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل الف: حق بیمه ماده 1- اتومبیلهای سواری شخصی
حق بیمه اتومبیلهای سواری که بیش از ده سال از ساخت آنها نمی‌گذرد بر اساس درصدی از ارزش مورد بیمه به ترتیب جدول زیر تعیین می‌گردد.

ردیفمشخصات خودرو / حداکثر ارزش وسیله نقلیه تا
ده میلیون ریال
مازاد
بر ده میلیون ریال
مازاد
بر بیست میلیون ریال
مازاد
بر سی میلیون ریال
1 تا 4 سیلندر 1.2 1.6 2 2.4
2 4 سیلندر به بالا 1.4 1.8 2.2 2.6

ماده2)
اتومبیلهای سواری عمومی
حق بیمه طبق ماده یک محاسبه و حسب مورد استفاده درصدی از کل حق بیمه به شرح زیر به آن اضافه خواهد شد.
اتومبیلهای سواری کرایه و تاکسی به میزان درصد 50٪ اتومبیلهای ویژه آژانس و تعلیم رانندگی و کرایه خطی به میزان 40 درصد ویژه آزمایش رانندگی 40٪

ماده 3)
وانت و انواع وسایط نقلیه بارکش: چهار مواد ـ نفت، گازوییل ، روغن و روغن سیاه5/2٪
حق بیمه بدنه انواع بارکش بر حسب درصد از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول شماره 2 محاسبه و تعیین می‌گردد.
بخشنامه 2353/3 مورخ 13/2/74 خسارت ناشی از بارگیری و باراندازی


ردیف مشخصات خوردو بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری نرخ (درصد) نوع اطاقک و یدک
1 وانت حداکثر تا دو تن 1.5 معمولی و دوکابین
2 کامیونت حداکثر پنج تن 2.5 اطاق بار معمولی (چوبی و فلزی)، کمپرسی، جرثقیل، کانتینر
3
کامیون و تریلر با انواع یدک بیش از پنج تن
3.5 تانکر، حمل شیشه، کپسول گاز، حمل مرغ و سردخانه دار، حمل شیر
1.7 کفی
2 اطاق بار معمولی، تانکر (حمل شیر، روغن نباتی مایع، قیر و آب) تریلی کفی بغلدار (چوبی و فلزی) کامیون جرثقیل دار
2.5 کمپرسی، کامیون و تریلر بونکردار، سیمان و حمل گندم، پمپ انتقال بتون و حفاری چاه، (کانتینردار چادری و فلزی) یخچال دار و تانکرهای دو جداره، حمل شیر، میکسردار، حمل کپسول گاز، تانکر مخصوص حمل نفت و گازوییل حمل روغن موتور، کامیون مسقف مرغ زنده
3 تانکر مخصوص حمل بنزین و نفت جت
3.5 تانکر مخصوص حمل گاز و مواد اسیدی
3.5 کلیه وانت های دو کابین 2.5 مزدا، نیسان، تویوتا، نیسان پی کاب، شورلت ...

تریلرهای با بیش از 20 سال ساخت 5٪ نرخ بایستی محاسبه شود.(تعرفه قدیم)

تریلر کم شکن ولو 7/1 درصد (بدلیل سرعت کمتر که از تریلر معمولی دارد) کد41و72
ماده 4)
مینی بوس و اتوبوس
حق بیمه انواع مینی‌بوس و اتوبوس بر حسب درصدی از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول زیر محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات خودرو بر اساس ظرفیت نرخ (درصد) موارد استفاده وسیله نقلیه
1 مینی بوس تا ظرفیت 21 نفر 3 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
2.5 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)
2 انواع اتوبوس 3.5 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
3 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)

ماده 5) ماشینهای راهسازی و کشاورزی
حق بیمه این نوع وسایل بترتیب جدول ذیل محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات وسیله نقلیه نرخ درصدی از ارزش وسیله نقلیه
1 غلطک، کمباین، میکسر، اسکریپر، تیلر 1
2 بولدوزر، لودر چرخ زنجیری، گریدر، بیل مکانیکی، تراکتور، لیفت تراک، فینشر (پخش آسفالت) 1.5
3 لودر چرخ لاستیکی، دمپر 2
4 یونیماک، آسفالت تراشی 2.5

بیمه ایران

ماده 6)
اتومبیلهایی که دارای وسایل اضافی هستند:
حق بیمه اتومبیلهایی که دارای لوازم و وسایل اضافی هستند مانند آمبولانس، ماشینهای آتش نشانی، اتومبیلهای حمل خون، آزمایشگاه‌های سیار، فرستنده‌های سیار و ... (به استثناء اتومبیلهای سواری) از دو قسمت زیر تشکیل می‌گردد.
حق بیمه وسیله نقلیه که حسب مورد و نوع و سیستم آن بر اساس تعرفه خودروهای مشابه طبق مواد قبلی محاسبه خواهد شد.
حق بیمه لوازم و وسایل اضافی که بر اساس 3 درصد ارزش لوازم و وسایل مذکور محاسبه و دریافت خواهد شد بدیهی است ارزش و وسایل و لوازم اضافی بایستی بطور دقیق و به تفکیک بر اساس مدارک مستند خرید به پیشنهاد بیمه‌گذار و با تایید کارشناس تعیین و اعلام گردد.

ب : فرانشیز
فرانشیز خسارت جزیی و کلی ناشی از پوشش‌های مورد تعهد برای کلیه وسایط نقلیه ذکر شده در موارد قبلی ده درصد مبلغ خسارت می‌باشد.
ماده 7)
به حق بیمه اتومبیلهای سواری (شخصی، دولتی و انواع کرایه ها) (موضوع مواد 1و2) که بیش از ده سال از ساخت آنها گذشته باشد سال اضافه بر ده سال، 5 درصد حق بیمه سالیانه اضافه می‌گردد.
بدیهی است صدور بیمه‌نامه بدنه برای کلیه وسایل نقلیه‌ای که بیش از بیست سال از ساخت آنها گذشته باشد موکول به کسب مجوز از قسمت اتومبیل و شخص ثالث می‌باشد.
ماده 8)
فرانشیز در بیمه بدنه 
بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.
فرانشیز خسارتهای جزیی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسایط نقلیه به شرح ذیل:
فرانشیز خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
فرانشیز خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور 10% به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد(صرفاً درصد)
سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 3سال باشد.
سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.
فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده،مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد(درصد و حداقل).
فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی 10% مبلغ خسارت تعیین میگردد.
فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزیی و کلی 20% مبلغ خسارت تعیین میگردد.
تبصره :چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

بیمه ایران

ماده 9)   

تخفیفات در بیمه بدنه

تخفیف عدم خسارت:

هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد.

            برای سال اول 25% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
            برای سال دوم 35% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
            برای سال سوم 45% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
            برای سال چهارم و بعد 60% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه

تخفیف گروهی(کثرت تعداد)


        در صورتی که بیمه گذار بیش از یکصد دستگاه اتومبیل جهت پوشش بیمه بدنه معرفی نماید 20% تخفیف گروهی اعطاء می گردد.
تخفیف اعضاء هیئت علمی
        اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند یک دستگاه اتومبیل شخصی متعلق به خود را با معرفی نامه از دانشگاه و موسسه آموزشی مربوطه با استفاده 20% تخفیف بعنوان(تخفیف هیئتعلمی)تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهند.
        تخفیف صفر کیلومتر
        صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر که با ارایه مستندات مربوطه حداکثر بیش از یکماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای 20% تخفیف صفر کیلومتر بلامانع می باشد.تخفیف کارکنان شرکت و یا صنعت بیمه کشور
تخفیف ویژه نمایندگان و شبکه نمایندگی
این تخفیف فقط به مسئول محترم شبکه نمایندگی و اعضای محترم هیئتمدیره شرکتهای خدمات بیمه ای تعلق گرفته و با ارایه معرفی نامه معتبر از معاونت امور نمایندگان برای یک دستگاه وسیله نقلیه به آنها قابل اعطا میباشد.
تبصره : بدیهی است مجموع تخفیفات اعطایی به حق بیمه هر فقره بیمه نامه بدنه از 60% حق بیمه متعلقه تجاوز نخواهد نمود.

ماده 10)
حق بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت: حق بیمه مندرج در بخش اول برای مدت یکسال تمام خواهد بود. در صورتی که مدت بیمه کمتر از یکسال باشد حق بیمه طبق جدول زیر تعیین خواهد شد.

از 1 روز تا 5 روز 5٪ حق بیمه سالیانه
از 6 روز تا 15 روز 10٪ حق بیمه سالیانه
از 15روز تا یکماه 20٪ حق بیمه سالیانه
از یکماه تا دو ماه 30٪ حق بیمه سالیانه
از دو ماه تا سه ماه 40٪ حق بیمه سالیانه
از سه ماه تا چهارماه 50٪ حق بیمه سالیانه
از چهارماه تا پنج ماه 60٪ حق بیمه سالیانه
از پنج ماه تا شش ماه 70٪ حق بیمه سالیانه
از شش ماه تا هفت ماه 75٪ حق بیمه سالیانه
از هفت ماه تا هشت ماه 80٪ حق بیمه سالیانه
از هشت ماه تا نه ماه 85٪ حق بیمه سالیانه
از نه ماه تاده ماه 90٪ حق بیمه سالیانه
از ده ماه تا یازده ماه 95٪ حق بیمه سالیانه
از یازده ماه تا دوازده ماه 100٪ حق بیمه سالیانه

ماده 11) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه


قلمرو جغرافیایی خطر یکی از موضوعاتی است که باید در بیمه نامه مشخص باشد،منظور از قلمرو جغرافیایی محدوده جغرافیایی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه در آن محدوده دچار حادثه بشود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از آن محدوده خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت حداقل 50% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینماید و شرط ذیل باید در بیمه نامه به صورت الحاقی قید گردد:
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آن را همراه با عکس از مواضع آسیب دیده اتومبیل و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و پس از تایید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید.
خسارت در ایران طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدی در مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
           


بیمه ایران


 
پنجشنبه 17 مرداد 1398 01:26 ق.ظ
For most up-to-date information you have to pay a quick visit world-wide-web and on internet I found
this web site as a finest web page for newest updates.
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:55 ب.ظ
Good response in return of this query with firm arguments and explaining everything about that.
دوشنبه 31 تیر 1398 02:20 ق.ظ
free viagra 2008 jelsoft enterprises ltd
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra pills</a>
چهارشنبه 26 تیر 1398 03:04 ب.ظ
viagra nascar emblem
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">buying viagra online</a>
یکشنبه 2 تیر 1398 11:35 ب.ظ

Cheers. I enjoy it!
cialis name brand cheap cialis kaufen enter site very cheap cialis cialis prezzo in linea basso cialis generico lilly we like it cialis price enter site 20 mg cialis cost cialis patent expiration cialis pas cher paris buy cialis sample pack
یکشنبه 2 تیر 1398 08:05 ق.ظ

Truly many of wonderful material.
try it no rx cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage amounts cialis canada on line cialis baratos compran uk generic cialis review uk cialis wir preise generic cialis tadalafil how does cialis work cialis prezzo di mercato
شنبه 1 تیر 1398 12:03 ق.ظ

Amazing all kinds of valuable information!
cialis rckenschmerzen tadalafil 10 mg online prescriptions cialis cialis side effects canadian drugs generic cialis tadalafil 5mg wow cialis tadalafil 100mg cialis canada cialis from canada cialis y deporte
جمعه 31 خرداد 1398 08:02 ق.ظ

You've made your stand pretty well!.
cialis professional yohimbe buy original cialis fast cialis online precios cialis peru online prescriptions cialis venta de cialis canada enter site natural cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis in sconto cialis for bph
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:04 ب.ظ

Truly loads of terrific info!
tadalafil 20 mg generic cialis review uk cialis 50 mg soft tab acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg cut in half cialis cuantos mg hay buy brand cialis cheap cialis side effects dangers female cialis no prescription cialis rezeptfrei sterreich
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:04 ب.ظ

You actually mentioned this well.
cialis 20 mg cut in half link for you cialis price cialis 20 mg cost cialis canadian drugs tadalafilo cialis 5 mg buy prix cialis once a da comprar cialis navarr cialis side effects dangers purchase once a day cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:44 ق.ظ

Thanks a lot! Numerous tips!

legalidad de comprar cialis cialis coupons printable price cialis wal mart pharmacy how to buy cialis online usa cialis canada on line generic for cialis cialis 50 mg soft tab cialis generico online generic cialis 20mg tablets we recommend cialis best buy
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:03 ق.ظ

You definitely made your point.
safe site to buy cialis online click here take cialis online prescriptions cialis acquisto online cialis cialis 5mg prix sublingual cialis online cialis online nederland enter site very cheap cialis cialis canada cialis australian price
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:38 ق.ظ

Wonderful material. Regards!
cialis tadalafil online cialis 20mg prix en pharmacie cialis lilly tadalafi safe site to buy cialis online generic low dose cialis cilas we recommend cialis best buy cialis australia org cialis kamagra levitra opinioni cialis generico
شنبه 25 خرداد 1398 08:55 ب.ظ

You explained that terrifically.
cialis savings card only best offers 100mg cialis cialis pas cher paris viagra cialis levitra tadalafil 20 mg price cialis best cialis 30 day sample cialis herbs we like it cialis soft gel cialis pas cher paris
شنبه 25 خرداد 1398 06:49 ق.ظ

Information well taken..
buy cialis cheap 10 mg cialis coupons cialis price in bangalore does cialis cause gout fast cialis online generic cialis soft gels cialis 20mg preis cf cialis rezeptfrei cialis professional from usa cipla cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 04:41 ب.ظ

Amazing information. Thank you.
generic cialis in vietnam costo in farmacia cialis only best offers cialis use tesco price cialis callus venta de cialis canada cialis tablets legalidad de comprar cialis cialis 20mg preis cf cialis ahumada
جمعه 24 خرداد 1398 01:49 ب.ظ
Bermᥙdian traditgion is Codfish and Potatoes.
جمعه 24 خرداد 1398 01:20 ب.ظ
4. (of meals) flavored wіth cinnamon.
جمعه 24 خرداد 1398 12:32 ب.ظ
Heгe's what else I like to make with salt
codfish.
جمعه 24 خرداد 1398 10:12 ق.ظ
How huɡe doo cinnamօn rolls get after baking?
جمعه 24 خرداد 1398 09:59 ق.ظ
Theѕe codfish balls are delcious to eat plain.
جمعه 24 خرداد 1398 07:48 ق.ظ
Thhe perfect scrambleⅾ eggs rrecipe ever!
جمعه 24 خرداد 1398 02:07 ق.ظ

Incredible quite a lot of terrific information!
i recommend cialis generico tadalafil wow cialis tadalafil 100mg sublingual cialis online side effects of cialis get cheap cialis cialis generico postepay cialis tadalafil online brand cialis generic cialis preise schweiz
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:42 ب.ظ
Coook ⅾinner eggs until eаch the yolk andd the white are firm.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:09 ب.ظ
Аnd for a third serving, I luke to recommend codfish.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:07 ب.ظ
Half the productѕ have been Vietnamese cinnamօn.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:41 ق.ظ
I noᴡ it's dooable to microwave scrambled eggs.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:34 ب.ظ
Remove tһe eggs from tthe pan ɑand set aside.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:01 ق.ظ
Aɗd extra relying on whɑt number of ggs yοu're scrambling.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:21 ق.ظ
Cumpaга Ɍаspberry Pі 3 Modеl B 1 Gb RAᎷ de
la eMAG!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
  • بیمه ایران

  • بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت