تبلیغات
بیمه ایران, بیمه مرکزی, نمایندگی بیمه ایران, بیمه عمر, بیمه مسئولیت مهدوری بیمه ایران - حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل
بیمه ایران
تماس با ما

حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل

 
حق بیمه و فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل الف: حق بیمه ماده 1- اتومبیلهای سواری شخصی
حق بیمه اتومبیلهای سواری که بیش از ده سال از ساخت آنها نمی‌گذرد بر اساس درصدی از ارزش مورد بیمه به ترتیب جدول زیر تعیین می‌گردد.

ردیفمشخصات خودرو / حداکثر ارزش وسیله نقلیه تا
ده میلیون ریال
مازاد
بر ده میلیون ریال
مازاد
بر بیست میلیون ریال
مازاد
بر سی میلیون ریال
1 تا 4 سیلندر 1.2 1.6 2 2.4
2 4 سیلندر به بالا 1.4 1.8 2.2 2.6

ماده2)
اتومبیلهای سواری عمومی
حق بیمه طبق ماده یک محاسبه و حسب مورد استفاده درصدی از کل حق بیمه به شرح زیر به آن اضافه خواهد شد.
اتومبیلهای سواری کرایه و تاکسی به میزان درصد 50٪ اتومبیلهای ویژه آژانس و تعلیم رانندگی و کرایه خطی به میزان 40 درصد ویژه آزمایش رانندگی 40٪

ماده 3)
وانت و انواع وسایط نقلیه بارکش: چهار مواد ـ نفت، گازوییل ، روغن و روغن سیاه5/2٪
حق بیمه بدنه انواع بارکش بر حسب درصد از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول شماره 2 محاسبه و تعیین می‌گردد.
بخشنامه 2353/3 مورخ 13/2/74 خسارت ناشی از بارگیری و باراندازی


ردیف مشخصات خوردو بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری نرخ (درصد) نوع اطاقک و یدک
1 وانت حداکثر تا دو تن 1.5 معمولی و دوکابین
2 کامیونت حداکثر پنج تن 2.5 اطاق بار معمولی (چوبی و فلزی)، کمپرسی، جرثقیل، کانتینر
3
کامیون و تریلر با انواع یدک بیش از پنج تن
3.5 تانکر، حمل شیشه، کپسول گاز، حمل مرغ و سردخانه دار، حمل شیر
1.7 کفی
2 اطاق بار معمولی، تانکر (حمل شیر، روغن نباتی مایع، قیر و آب) تریلی کفی بغلدار (چوبی و فلزی) کامیون جرثقیل دار
2.5 کمپرسی، کامیون و تریلر بونکردار، سیمان و حمل گندم، پمپ انتقال بتون و حفاری چاه، (کانتینردار چادری و فلزی) یخچال دار و تانکرهای دو جداره، حمل شیر، میکسردار، حمل کپسول گاز، تانکر مخصوص حمل نفت و گازوییل حمل روغن موتور، کامیون مسقف مرغ زنده
3 تانکر مخصوص حمل بنزین و نفت جت
3.5 تانکر مخصوص حمل گاز و مواد اسیدی
3.5 کلیه وانت های دو کابین 2.5 مزدا، نیسان، تویوتا، نیسان پی کاب، شورلت ...

تریلرهای با بیش از 20 سال ساخت 5٪ نرخ بایستی محاسبه شود.(تعرفه قدیم)

تریلر کم شکن ولو 7/1 درصد (بدلیل سرعت کمتر که از تریلر معمولی دارد) کد41و72
ماده 4)
مینی بوس و اتوبوس
حق بیمه انواع مینی‌بوس و اتوبوس بر حسب درصدی از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول زیر محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات خودرو بر اساس ظرفیت نرخ (درصد) موارد استفاده وسیله نقلیه
1 مینی بوس تا ظرفیت 21 نفر 3 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
2.5 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)
2 انواع اتوبوس 3.5 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
3 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)

ماده 5) ماشینهای راهسازی و کشاورزی
حق بیمه این نوع وسایل بترتیب جدول ذیل محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات وسیله نقلیه نرخ درصدی از ارزش وسیله نقلیه
1 غلطک، کمباین، میکسر، اسکریپر، تیلر 1
2 بولدوزر، لودر چرخ زنجیری، گریدر، بیل مکانیکی، تراکتور، لیفت تراک، فینشر (پخش آسفالت) 1.5
3 لودر چرخ لاستیکی، دمپر 2
4 یونیماک، آسفالت تراشی 2.5

بیمه ایران

ماده 6)
اتومبیلهایی که دارای وسایل اضافی هستند:
حق بیمه اتومبیلهایی که دارای لوازم و وسایل اضافی هستند مانند آمبولانس، ماشینهای آتش نشانی، اتومبیلهای حمل خون، آزمایشگاه‌های سیار، فرستنده‌های سیار و ... (به استثناء اتومبیلهای سواری) از دو قسمت زیر تشکیل می‌گردد.
حق بیمه وسیله نقلیه که حسب مورد و نوع و سیستم آن بر اساس تعرفه خودروهای مشابه طبق مواد قبلی محاسبه خواهد شد.
حق بیمه لوازم و وسایل اضافی که بر اساس 3 درصد ارزش لوازم و وسایل مذکور محاسبه و دریافت خواهد شد بدیهی است ارزش و وسایل و لوازم اضافی بایستی بطور دقیق و به تفکیک بر اساس مدارک مستند خرید به پیشنهاد بیمه‌گذار و با تایید کارشناس تعیین و اعلام گردد.

ب : فرانشیز
فرانشیز خسارت جزیی و کلی ناشی از پوشش‌های مورد تعهد برای کلیه وسایط نقلیه ذکر شده در موارد قبلی ده درصد مبلغ خسارت می‌باشد.
ماده 7)
به حق بیمه اتومبیلهای سواری (شخصی، دولتی و انواع کرایه ها) (موضوع مواد 1و2) که بیش از ده سال از ساخت آنها گذشته باشد سال اضافه بر ده سال، 5 درصد حق بیمه سالیانه اضافه می‌گردد.
بدیهی است صدور بیمه‌نامه بدنه برای کلیه وسایل نقلیه‌ای که بیش از بیست سال از ساخت آنها گذشته باشد موکول به کسب مجوز از قسمت اتومبیل و شخص ثالث می‌باشد.
ماده 8)
فرانشیز در بیمه بدنه 
بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.
فرانشیز خسارتهای جزیی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسایط نقلیه به شرح ذیل:
فرانشیز خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
فرانشیز خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور 10% به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد(صرفاً درصد)
سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 3سال باشد.
سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.
فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده،مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد(درصد و حداقل).
فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی 10% مبلغ خسارت تعیین میگردد.
فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزیی و کلی 20% مبلغ خسارت تعیین میگردد.
تبصره :چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

بیمه ایران

ماده 9)   

تخفیفات در بیمه بدنه

تخفیف عدم خسارت:

هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد.

            برای سال اول 25% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
            برای سال دوم 35% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
            برای سال سوم 45% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
            برای سال چهارم و بعد 60% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه

تخفیف گروهی(کثرت تعداد)


        در صورتی که بیمه گذار بیش از یکصد دستگاه اتومبیل جهت پوشش بیمه بدنه معرفی نماید 20% تخفیف گروهی اعطاء می گردد.
تخفیف اعضاء هیئت علمی
        اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند یک دستگاه اتومبیل شخصی متعلق به خود را با معرفی نامه از دانشگاه و موسسه آموزشی مربوطه با استفاده 20% تخفیف بعنوان(تخفیف هیئتعلمی)تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهند.
        تخفیف صفر کیلومتر
        صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر که با ارایه مستندات مربوطه حداکثر بیش از یکماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای 20% تخفیف صفر کیلومتر بلامانع می باشد.تخفیف کارکنان شرکت و یا صنعت بیمه کشور
تخفیف ویژه نمایندگان و شبکه نمایندگی
این تخفیف فقط به مسئول محترم شبکه نمایندگی و اعضای محترم هیئتمدیره شرکتهای خدمات بیمه ای تعلق گرفته و با ارایه معرفی نامه معتبر از معاونت امور نمایندگان برای یک دستگاه وسیله نقلیه به آنها قابل اعطا میباشد.
تبصره : بدیهی است مجموع تخفیفات اعطایی به حق بیمه هر فقره بیمه نامه بدنه از 60% حق بیمه متعلقه تجاوز نخواهد نمود.

ماده 10)
حق بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت: حق بیمه مندرج در بخش اول برای مدت یکسال تمام خواهد بود. در صورتی که مدت بیمه کمتر از یکسال باشد حق بیمه طبق جدول زیر تعیین خواهد شد.

از 1 روز تا 5 روز 5٪ حق بیمه سالیانه
از 6 روز تا 15 روز 10٪ حق بیمه سالیانه
از 15روز تا یکماه 20٪ حق بیمه سالیانه
از یکماه تا دو ماه 30٪ حق بیمه سالیانه
از دو ماه تا سه ماه 40٪ حق بیمه سالیانه
از سه ماه تا چهارماه 50٪ حق بیمه سالیانه
از چهارماه تا پنج ماه 60٪ حق بیمه سالیانه
از پنج ماه تا شش ماه 70٪ حق بیمه سالیانه
از شش ماه تا هفت ماه 75٪ حق بیمه سالیانه
از هفت ماه تا هشت ماه 80٪ حق بیمه سالیانه
از هشت ماه تا نه ماه 85٪ حق بیمه سالیانه
از نه ماه تاده ماه 90٪ حق بیمه سالیانه
از ده ماه تا یازده ماه 95٪ حق بیمه سالیانه
از یازده ماه تا دوازده ماه 100٪ حق بیمه سالیانه

ماده 11) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه


قلمرو جغرافیایی خطر یکی از موضوعاتی است که باید در بیمه نامه مشخص باشد،منظور از قلمرو جغرافیایی محدوده جغرافیایی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه در آن محدوده دچار حادثه بشود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از آن محدوده خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت حداقل 50% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینماید و شرط ذیل باید در بیمه نامه به صورت الحاقی قید گردد:
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آن را همراه با عکس از مواضع آسیب دیده اتومبیل و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و پس از تایید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید.
خسارت در ایران طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدی در مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
           


بیمه ایران


 
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:52 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of info!

cost of viagra get a prescription for viagra online uk online pharmacy viagra safest place to buy viagra viagra online rx order viagra cheap viagra on prescription viagra to buy where can i buy viagra online safely buy sildenafil tablets online
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:17 ب.ظ

Factor clearly taken!.
side effects of cialis cialis generico lilly cialis rezeptfrei fast cialis online cialis qualitat bulk cialis cialis generisches kanada cialis online usa cialis online try it no rx cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:42 ب.ظ

Regards, A good amount of tips!

generic cialis levitra only now cialis 20 mg canadian drugs generic cialis cialis with 2 days delivery cialis ahumada enter site very cheap cialis cialis online holland cialis 10mg prix pharmaci chinese cialis 50 mg viagra vs cialis
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:12 ق.ظ

Thank you! Loads of content.

do you need a prescription to buy viagra get viagra prescription buy viagra from uk online viagra prescription buying viagra buy viagra cvs viagra rx online blue pills viagra on prescription uk is it legal to buy viagra online
شنبه 18 فروردین 1397 07:15 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
low dose cialis blood pressure cialis online holland cialis 20mg preis cf cialis 30 day trial coupon cialis mit grapefruitsaft cialis flussig prices on cialis 10 mg cialis free trial cialis 5 effetti collaterali pastillas cialis y alcoho
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:14 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis 20 mg buy cialis sample pack opinioni cialis generico cialis prezzo di mercato cialis diario compra cialis alternative chinese cialis 50 mg prices on cialis 10 mg dose size of cialis canadian drugs generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:49 ب.ظ

Kudos! Ample stuff!

acheter cialis kamagra cialis efficacit prescription doctor cialis are there generic cialis cialis generico en mexico sialis cialis venta a domicilio cialis 5 effetti collaterali cialis 20 mg bulk cialis
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:36 ق.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll
just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any suggestions for novice blog writers? I'd really appreciate it.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:13 ب.ظ
Awesome article.
شنبه 14 مرداد 1396 03:50 ب.ظ
Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading through your blog and look
forward to all your posts! Keep up the outstanding work!
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:06 ب.ظ
Greate pieces. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by it.
Hi there, You have performed an incredible job. I'll certainly digg it and in my view
recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.
شنبه 7 مرداد 1396 08:02 ب.ظ
This article provides clear idea in favor of the new visitors of blogging, that really
how to do blogging.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:13 ق.ظ
It is really a nice and helpful piece of info. I'm glad that you simply shared this useful
info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
شنبه 9 اردیبهشت 1396 11:39 ق.ظ
If some one desires to be updated with newest technologies therefore he must be
pay a quick visit this website and be up to date every day.
یکشنبه 20 فروردین 1396 12:25 ق.ظ
Superb, what a blog it is! This weblog provides helpful
information to us, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

 
  • بیمه ایران

  • بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت