تبلیغات
بیمه ایران, بیمه مرکزی, نمایندگی بیمه ایران, بیمه عمر, بیمه مسئولیت مهدوری بیمه ایران - سئوالات متداول در بیمه شخص ثالث اتومبیل
بیمه ایران
تماس با ما

سئوالات متداول در بیمه شخص ثالث اتومبیل

 
سوالات متداول  بیمه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین چیست ؟    
جهت گرفتن خسارت جانی شخص ثالث چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟    
جهت گرفتن خسارت مالی شخص ثالث چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟    
خسارت سرنشین از چه زمانی مشمول می گردد ؟    
دیه اقلیت های مذهبی چگونه محاسبه می شود ؟    
خسارتهای جانی و بدنی شامل چه بخشهایی می شود ؟
ماه های حرام چه ماههایی است و دیه در ماههای حرام چگونه محاسبه می شود؟    
انتخاب نوع دیه بعهده کیست ؟
هزینه های بیمارستانی چگونه محاسبه می گردد ؟
دیه بر چه اساسی محاسبه می شود ؟    
خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث کدام هستند ؟
خسارتهای مالی شامل چه بخشهایی می باشد؟    
در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟    
چه نوع خسارت هایی در بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان حادثه پرداخت می شود؟    
بیمه مازاد شخص ثالث چیست؟    
بیمه حوادث راننده چیست ؟    
بیمه سرنشین چیست ؟


بیمه ایران

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین چیست ؟    

1- صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کا رشناس رسمی دادگستری
2 - اصل و تصویر گواهینامه راننده در حین حادثه
3 - تصویر اسناد مالکیت خودرو
4 - برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
5 - گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر


جهت گرفتن خسارت جانی شخص ثالث چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟
 
  
1- صورت جلسه اولیه پا سگاه انتظامی
2 - کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
3 - گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگ های بازجویی
4 - نظریه های پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین
5 - گزارش معاینه جسد
6 - جواز کفن ودفن ، خلاصه رونوشت فوت ، (درصورت وجود فوتی )
7 - صورت حساب هزینه های بیمارستانی در مورد مجروحین ومصدومین
8 - حکم صادره دادگاه اولیه در صورت اعتراض طرفین حکم دادگاه تجدید نظر و یا اخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع
9 - تصویر و اصل گواهینامه مقصر حادثه
10- برش بیمه نامه ثالث مقصر حادثه
11- گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان


جهت گرفتن خسارت مالی شخص ثالث چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟
   

1- اصل و تصویر مدارک راننده ، مالک و اتومبیل (مقصر و زیاندیده ) ، گواهینامه ،کارت اتومبیل و بیمه نامه
2 - مدارک دادگاهی برابر اصل شده
3 - برای دریافت خسارت بیش از 10,000,000 ریال و خسارت بدون کروکی بازدید مقصر حادثه الزامیست
4 - برای در یافت خسارت حضور مالک یا نماینده قانونی آن ( وکیل ) الزامی است
5 - برای تسویه حساب خودرو های ( رهنی ، استیجاری و دولتی ) ارایه معرفی نامه رسمی از  واگزارنده الزامی است . (معرفی نامه از نمایشگاه اتومبیل قابل پذیرش نیست )
6 - در صورت تعویض پلاک انتظامی ارایه الحاقی تعویض پلاک الزامی است .( برای دریافت الحاقی به واحد صدور بیمه نامه که شماره تماس ان در ذیل بیمه نامه ثبت گردیده مراجعه فرما یید )


خسارت سرنشین از چه زمانی مشمول می گردد ؟
 
   
از لحظه ای که مصدوم پا در رکاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای که از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد.

هزینه های بیمارستانی چگونه محاسبه می گردد ؟
    

در صورتیکه مصدوم تحت درمان قرارگیرد . هزینه های پزشکی وی پس از  تایید پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی که معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد قابل پرداخت خواهد بود . ( هزینه های بیمارستانی فقط برای سر نشین قابل پرداخت می باشد )

دیه اقلیت های مذهبی چگونه محاسبه می شود ؟
 
   
بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری و الحاقی مصوب 4/3/1382 مجلس و  6/10/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می گردد .(تبصره ماده 297 قانون مجازات های اسلامی )

ماه های حرام چه ماههایی است و دیه در ماههای حرام چگونه محاسبه می شود؟
    

دیه قتل در صورتیکه صدمه وفوت هر دو در یکی از ماههای رجب ، ذی قعده ، ذی حجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه اتفاق بیافتد علاوه بر دیه کامل بعنوان تشدید مجازات باید یک سوم دیه اضافه تر بپردازد . ( ماده 299 قانون مجازات های اسلامی )

انتخاب نوع دیه بعهده کیست ؟
   
 
انتخاب نوع دیه بعهده مقصر حادثه است . ولی قوه قضا ئیه به خاطر وحدت رویه قضایی همه ساله حداقل دیه را بر اساس ارزانترین نوع دیه اعلام می کند .

دیه بر چه اساسی محاسبه می شود ؟
    

مطابق ماده 297مجازت اسلامی دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است :

1 - یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2 - دویست گاوسالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3 - یکهزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4 - دویست دست لباس سالم از حله یمانی .
5 - یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد.


خسارتهای جانی و بدنی شامل چه بخشهایی می شود ؟
 
   
 هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه درمان و  معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه گر موضوع این قانون خواهدبود.

خسارتهای مالی شامل چه بخشهایی می باشد؟
  
  
شامل کلیه خسارتهای مالی می باشد که ازمحل مسئولیت دارندگان ورانندگان وسلیط نقلیه موتوری زمینی ودرحوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث می شود و شرکتهای بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه به جبران خسارتهای یاد شده اقدام می نمایند.

در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟
    

منظور از شخص ثالث،هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه ، دچار زیان های بدنی یا مالی شود. به استثناء راننده مسبب حادثه .

خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث کدام هستند ؟
   
بیمه شخص ثالث خسارت های مالی و بدنی ناشی از تصادم،تصادف ،سقوط ،واژگونی،آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه بیمه شده و نیز خسارت هایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد.

چه نوع خسارت هایی در بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان حادثه پرداخت می شود؟

خسارت های مالی : جبران زیان های مالی که به اشخاص ثالث (زیان دیدگان حادثه ) وارد می شود.
خسارت های جانی:

1-دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه

2-هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه،شکستگی،نقص عضو و از کارافتادگی(جزئی یا کلی ، موقت یا دائم)


بیمه مازاد شخص ثالث چیست؟
   
حداقل پوشش بیمه در خسارت بدنی،معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی،معادل دو و نیم درصد (5/2 %) تعهدات بدنی می باشد . بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور،بیمه مازاد نیز خریداری کند.
بنابه دلایل متعددی،ممکن است پرداخت خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالث (اعم از دیه یا ارش،شکستگی،نقص عضو یاازکارافتادگی)به 2 سال بعد ازصدور بیمه نامه موکول گردد و چون به موجب آراء محاکم قضایی، مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه سال جدید می باشد،درصورت داشتن بیمه مازاد شخص ثالث ،مابه التفاوت تغییر دیه تا سقف این بیمه نامه به عهده شرکت بیمه خواهد بود. منطقی است که با توجه به این موضوع در هنگام خریداری بیمه شخص ثالث مبلغ دیه را افزایش دهیم .

بیمه حوادث راننده چیست ؟
  
  
همانطوری که گفته شد،راننده خودروی مقصر،جزء افراد ثالث نمی باشد ولی خسارت های بدنی وارده به راننده ی مقصر حادثه با پرداخت حق بیمه جداگانه طبق شرایط بیمه نامه حوادث ، قابل بیمه شدن می باشد.

بیمه سرنشین چیست ؟
    

از انجا که طبق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گزار ، مالک ، یا راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورتیکه سر نشین وسیله نقلیه مذکور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردند . بنابرلین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذکور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد  به افراد فوق از محل تعهدات سرنشین قابل جبران می باشد .
بیمه ایران

بیمه ایران


 
سه شنبه 27 فروردین 1398 11:53 ب.ظ
素晴らしいブランドスーパーコピー通販サイト
جمعه 17 آذر 1396 02:56 ب.ظ
Hey There. I found your weblog the use of msn. This is a really smartly written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info.
Thank you for the post. I'll certainly comeback.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:20 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board
and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided
me.
جمعه 13 مرداد 1396 10:09 ب.ظ
I simply couldn't go away your website before suggesting that I
really loved the standard information a person supply on your guests?
Is going to be again often to check out new posts
شنبه 7 مرداد 1396 08:58 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your
blog and in accession capital to claim that I acquire
actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I success you get
entry to persistently fast.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 10:48 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like you aided me.
شنبه 9 اردیبهشت 1396 10:21 ق.ظ
My family every time say that I am killing my time here at net, but I know I am
getting know-how every day by reading such fastidious posts.
سه شنبه 15 فروردین 1396 06:14 ب.ظ
I am in fact glad to glance at this webpage posts which contains tons of useful facts, thanks for providing such information.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:39 ب.ظ
After I originally commented I appear to have clicked on the
-Notify me when new comments are added- checkbox and from
now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
Is there an easy method you can remove me from that service?

Cheers!
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:37 ب.ظ
You are so interesting! I don't suppose I've read something
like this before. So wonderful to find someone with some original thoughts on this issue.
Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that's needed on the web, someone with a
bit of originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

 
  • بیمه ایران

  • بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت