تبلیغات
بیمه ایران, بیمه مرکزی, نمایندگی بیمه ایران, بیمه عمر, بیمه مسئولیت مهدوری بیمه ایران - بیمه ایران - بیمه آتش سوزی
بیمه ایران
تماس با ما

بیمه ایران - بیمه آتش سوزی

 
بیمه آتش سوزی ، 
تأمین خسارت و جبران زیانهای مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائیهای منقول و یا غیرمنقول بیمه گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد میشود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارتهای مالی مورد تأمین قرار میگیرند نه خسارتهای جانی و بدنی. کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند. خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخگویی بیمه گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا به طور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند.

اهداف بیمه نامه
چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه




موضوع بیمه آتش سوزی‌، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی‌ به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی‌، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی‌دهد.
لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی‌ که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی‌ یا به‌طور جداگانه از طریق ‌بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند. 
بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد. 
طرح مهر که بیمه های متنوع آتش سوزی، مسئولیت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار می دهد برای اولین بار از 20 مهرماه سال 82 در بیمه ایران طراحی گردید. 
در این طرح خطرات زیر بیمه می شوند :
ساختمان ،‌ تأسیسات و اثاث منزل در مقابل خطرات آتش سوزی انفجار و صاعقه تا مبلغ 100,000,000 ریال.
مسئولیت بیمه گزار در برابر خسارتهای مالی وارد شده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 100,000,000 ریال.
مسئولیت بیمه گزار در برابر خسارتهای بدنی وارد شده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرات مورد تعهد در محل تا مبلغ 100,000,000 ریال.
غرامت فوت یا نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه گزار و اعضاء خانواده وی در اثر حوادث 24 ساعته برای هر نفر10,000,000 ریال.
جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه گزار و اعضاء خانواده وی جمعاً به مبلغ 1,000,000 ریال.

فهرست مطالب اهداف  بیمه آتش سوزی طرح مهر
کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که  نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.

فهرست مطالب مخاطبین  بیمه آتش سوزی طرح مهر
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
آتش سوزی، انفجار، صاعقه
مسئولیت بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی‌ و انفجار در محل مورد بیمه
غرامت فوت، نقص عضو کلی و جزئی دائم بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی ناشی از حوادث 24 ساعته
جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث 24 ساعته بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی

فهرست مطالب خسارات تحت پوشش  بیمه آتش سوزی طرح مهر
شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.
مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه آتش سوزی،صاعقه و انفجار
شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی ، مسئولیت و حوادث خانه و خانه وار(مهر)


شرایط خصوصی بیمه نامه شامل نام و نشانی بیمه گزار
موضوع مورد بیمه،محل مورد بیمه،سرمایه مورد بیمه،فرانشیز،کلوزها(شروط)،حدود غرامت،حق بیمه،نحوه پرداخت حق بیمه و تمام اطلاعاتی است که جهت صدور یک بیمه نامه ضروری بوده و از فرم پرسشنامه تکمیل شده توسط بیمه گزار اخذ گردیده است.
خطر ظروف تحت فشار
خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران
شرایط جایگزینی
شرایط سرقت
شرایط شناور
شرایط سیل
شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
عدم‌النفع (این زیرپوشش تنها توسط طرح جامع اصناف قابل انتخاب است)
در صورتی‌که مشتری زیرپوشش‌های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ‌های شرایط ویژه" به بیمه‌نامه پیوست می شوند. این برگ‌ها عبارت‌اند از:
شرایط مخصوص بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی‌، انفجار و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب
شرایط عموم بیمه دزدی با شکست حرز
شرایط مخصوص بیمه عدم النفع طرح جامع اصناف
شرایط مخصوص بیمه ظروف تحت فشار صنعتی
شرایط مخصوص بیمه سیل، طغیان آب رودخانه و دریا
شرایط مخصوص بیمه ضایعات آبدیدگی ناشی از خطوط شبکه آبرسانی، فاضلاب، آب باران، برف و تگرگ
شرایط مخصوص بیمه‌نامه به ارزش جایگزینی
شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا به صورت شناور
شرایط مخصوص بیمه شکست شیشه
شرایط مخصوص بیمه زمین لرزه و آتشفشان
شرایط مخصوص بیمه طوفان، گردباد و تندباد
شرایط مخصوص بیمه صاعقه
شرایط مخصوص بیمه سقوط هواپیما و بالگرد و یا قطعات منفصله از آنها

فهرست مطالب شرایط عمومی و اختصاصی  بیمه آتش سوزی طرح مهر
بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گزار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گزار به صورت روز شمار مسترد نماید.


بیمه ایران


 
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:06 ب.ظ
ブランドコピー代引き激安通販専門店_正真正銘感動される品質
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:06 ب.ظ
ヤフー Google最大級のトップブランドコピー財布 、バッグ、腕時計、アクセサリー、iPhoneケース スーパーコピー
پنجشنبه 29 فروردین 1398 03:05 ب.ظ
スーパーコピーブランド 超人気の海外有名なコピーブランド激安
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:53 ق.ظ
当社は、業界で最も信頼され、当店はブランドスーパーコピー、高級模倣品腕時計、高品質優良
شنبه 17 فروردین 1398 08:29 ق.ظ
あなたのために品質最上のブランドスーパーコピー時計、ブランドスーパーコピーバッグ、ブランドスーパーコピー財布
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:42 ق.ظ
My brother suggested I might like this blog.
He was entirely right. This post actually made my day. You
can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
جمعه 13 مرداد 1396 09:34 ب.ظ
Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers
جمعه 13 مرداد 1396 03:04 ب.ظ
I constantly spent my half an hour to read this website's articles or reviews daily along with a mug of coffee.
شنبه 7 مرداد 1396 10:48 ق.ظ
It is not my first time to pay a visit this web page, i am visiting this website dailly and obtain nice facts from here daily.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:52 ق.ظ
I do consider all the concepts you've offered for
your post. They're really convincing and can certainly work.
Still, the posts are very short for beginners.

May just you please lengthen them a bit from subsequent time?
Thank you for the post.
شنبه 9 اردیبهشت 1396 10:23 ق.ظ
Hello, its good piece of writing concerning media print, we all
be aware of media is a wonderful source of data.
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:55 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for بیمه
شنبه 19 فروردین 1396 02:59 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get
there! Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

 
  • بیمه ایران

  • بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت